Үйл ажиллагааны чиглэлүүд

Судалгаа шинжилгээ

Цогц Шийдэл ХХК нь үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа Судалгаа, хөгжүүлэлтэд тогтмол хөрөнгө оруулсаар...

Автоматик

“Барилга, Хот Байгуулалтын яам” – аас олгосон БУII-541/12  тоот тусгай зөв...

Холбоо дохиолол

“Барилга, Хот Байгуулалтын яам” – аас олгосон БУII-541/12  тоот тусгай зөв...

Цахилгаан дамжуулалт, угсралт

0,4-220 кВ хүртэлх цахилгаан дамжуулах агаарын болон кабель шугамын угсралт 0,4-220 кВ-н дэд...

Гүйцэтгэсэн ажлууд

Мэдээ

Мэдээ мэдээлэл

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...

Мэдээ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ...